Strategisk kompetensförsörjning skola

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge stöd i arbetet.

Stödmaterial

På webbplatsen har centrala parter samlat ett urval av verktyg och material som kan användas inom ramen för det lokala arbetet specifikt vad gäller områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

Samtliga skolformer

Där uttrycket ”skola” nämns menas genomgående samtliga skolformer, och där uttrycket ”lärare” nämns menas genomgående samtliga yrkesgrupper som omfattas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråds avtalsområde.